Bàng giá xe Mercedes

MERCEDES-BENZ C-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz C200 Avantgarde

1,709,000,000

Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus

1,914,000,000

Mercedes-Benz C300 AMG

2,199,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ  để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ E-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz E 180

2,159,000,000

Mercedes-Benz E250

2,540,000,000

Mercedes-Benz E300

3,209,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ G-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz G63 AMG

11,750,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

 

MERCEDES-BENZ GLC 2023 ALL NEW

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz GLC 200

1,909,000,000

Mercedes-Benz GLC 200 4 Matic

2,299,000,000

Mercedes-Benz GLC 300

2,799,000,000

Mercedes-Benz GLC 300 Coupe

3,099,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ GLE

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz GLE 450

4,509,000,000

Mercedes-Benz GLE 450 COUPE 4,849,000,000
Mercedes-Benz GLE 53 4MATIC Coupe

5,679,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ GLS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic

5,309,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ MAYBACH

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz S450 Maybach

8,199,000,000

Mercedes-Benz S680 Maybach

15,990,000,000

Mercedes-Benz GLS 480 May bach

8,679,000,000

Mercedes-Benz GLS 600 May bach

11,000,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ S-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz S450 L

5,039,000,000

Mercedes-Benz S450 Luxury

5,559,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ GLB

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

2,089,000,000

Mercedes-Benz GLB 35 4MATIC

2,849,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ EQ

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz EQS 450+

4,839,000,000

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 5,959,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

MERCEDES-BENZ V-CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz V250 Luxury

3,039,000,000

Mercedes-Benz V250 AMG

3,669,000,000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

 

MERCEDES-BENZ A CLASS

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz AMG A 35 4Matic

2,429,000,000

 

MERCEDES-BENZ GT

MẪU XE GIÁ BÁN

Mercedes-Benz AMG GT 53 4Matic+

6,719,000,000